Minikonfirmand

Minikonfirmand er en del af kirkens dåbsoplæring, og vi salmes om kirkens grundlæggende fortællinger, traditioner, ritualer og salmer.
Undervisningen varetages af kirke- og kulturmedarbejder og sognepræst Lene.

I undervisningen af minikonfirmanderne blander vi bibelfortællinger med kreative elementer, sang og rollespil. Der er plads til at eleverne kan bidrage med egne oplevelser, hvis de har lyst.

Forløbet afsluttes med en gudstjeneste, hvor minikonfirmanderne og deres familier er med, og efter gudstjenesten er der hyggelig afslutning.