Fødsel

Fødselsanmeldelse
Senest 14 dage efter fødslen skal barnets fødsel anmeldes. Det kaldes en fødselsanmeldelse. Hvis en jordemoder bistår ved fødslen, foretager hun fødselsanmeldelsen. Hvis jeres barn er født uden en jordemoders medvirken, skal I selv sørge for anmeldelse. Dette gør I ved først at kontakte kirkekontoret eller præsten i det sogn, hvor I bor – eller i Sønderjylland kommunen - og få et personnummer til barnet.

Herefter udfylder moren til barnet en fødselsanmeldelse på borger.dk med NemID. Hvis forældrene ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren til barnet indenfor 14 dage efter fødslen udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring på borger.dk. Hvis erklæringen ikke bliver udfyldt inden for 14 dage, indleder statsamtet en faderskabssag.

Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk