Dåb

Aftal dåb

Skal jeres barn døbes i Åsted, Skærum eller Kvissel Kirker, skal I henvende jer til konstitueret  sognepræst  Johanne Kristine Asmussen tlf. 42 46 52 57 .

Skal jeres barn døbtes i Flade eller Gærum Kirke, skal I henvende jer til sognepræst  Maja Holm-Cilleborg tlf. 24 80 66 99

I aftaler i fællesskab et tidspunkt for dåben. Barnedåb finder sted i forbindelse med søndagsgudstjenesten eller ved en særlige dåbsgudstjeneste, som afholdes  på udvalgte lørdage, cirka 1 gang månedligt. 
Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt ved den kristne dåb enten i folkekirken eller en anden kristen kirke i Danmark eller udlandet. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.

Navngivning


Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde en blanket via NemID på borger.dk.

Du kan søge efter godkendte navne og finde inspiration på Ankestyrelsens hjemmeside.