Flade Kirke

Flade Kirke
Opdateres snarest

Gærum Kirke

Gærum Kirke

Mange ombygninger og derfor manglende signifikante arkitekturdetaljer gør det vanskeligt at datere kirken nøjagtigt, men den er nok senest opført i løbet af 1200-tallet. Noget tyder dog på, at koret er helt ombygget i forbindelse med opsætning af hvælvingen.

Tårnet er bygget i 1956-57. Samtidig blev skibets mure forhøjet. Før denne ombygning var kirken kullet, og skib og kor havde samme højde. Våbenhuset er fra 1863.

I middelalderen har sognet hørt under Børglum Kloster, der sandsynligvis udsendte munke som sognepræster. Fra 1555 har det hørt sammen med Flade sogn. Før den tid var det annekssogn til Åsted.

Gærum kirkegård

Gærum kirkegård er en smuk lille kirkegård med en meget fredfyldt stemning. Kirkegården er meget velholdt og flot passet. På kirkegården kan man komme og gå som man har lyst til, selve kirkegården er ikke aflåst.
Vi henstiller dog til, at man er rolig og udviser respekt for stedet. Der skal gøres opmærksom på at hestevogne IKKE er tilladt på kirkegården, og ønsker man at blive hentet af en sådan til sit bryllup, skal denne holdes uden for lågen.

Kirkegården kan tilbyde følgende service:
– Rengøring/Vedligeholdelse af gravsteder
– Blomster og grandækning af gravsteder
Dette betales med årlig regning eller legataftale.

Andre ønsker kan også imødekommes, men kontakt graveren for en mere detaljeret forklaring på de specifikke ting, kirkegården kan tilbyde.

På kirkegården forefindes der lette haveredskaber og vand, som kan benyttes til brug på kirkegården.
I forbindelse med kistenedsættelse i eksisterende gravplads, skal man forvente en nyanskaffelse af ALLE planter.
Anlæggelse af gravpladsen finder sted 3-4 måneder efter kistenedsættelse. Dette sker på indehaveren af gravstedets regning.
Ca pris kan gives til brug for skifteret.