Konfirmation

Når du begynder i 7. klasse, begynder også tiden for konfirmandforberedelse og konfirmation.
Konfirmationen er et ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom.
Når man er blevet døbt som barn, bliver konfirmationen en anledning til som ung at overveje indholdet i den kristne tro, og hvad det betyder at leve ud fra den.
Selve konfirmationshandlingen foregår ved en festlig gudstjeneste om foråret. Her får konfirmanden ved et særligt ritual mulighed for at give sit eget ja og blive velsignet med ord, der bekræfter Guds løfte, som man får allerede i dåben.

Konfirmandundervisning
Først skal du gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål.
Hvad er kirken? Tro og tvivl, Hvem er Gud?, Hvem er Jesus?, Gudstjenesten, Dåb, Nadver og Bibelen..det er nogle af de emner, vi arbejder med.  
Hver gang holder vi også en lille ”Morgensang” med bøn, lystænding, bibelfortælling og sang.

Gudstjenester
En del af konfirmandforberedelsen er, at man skal gå til gudstjenester om søndagen for at lære gudstjenesten at kende. I løbet af konfirmandtiden skal man komme til mindst 10 gudstjenester. Konfirmanden planlægger selv med sin familie, hvornår i perioden man deltager i disse gudstjenester. Det er dog godt at fordele det jævnt ud over hele perioden.

Tilmelding
Hvis du vil deltage i konfirmandforberedelse og konfirmeres, er det nødvendigt at tilmelde sig forløbet. Du kan også tilmelde dig og deltage i undervisning, selv om du måske endnu ikke ved, om du vil konfirmeres. Hvis du ikke er døbt, skal du døbes inden konfirmationen.

Tilmelding finder sted digitalt her på siden nedenfor under den kirke, man ønsker at konfirmeres i.
Tilmelding foretages af en forælder til barnet.

 

Skal du konfirmeres i Åsted, Kvissel eller Skærum kirke.

 

Konfirmationstider 2024
Åsted kirke lørdag 27. april 2024  kl.9.30 og 11.15

Hvem ?
Elever fra Ravsnhøj skoles 7. årgang tilbydes konfirmandforberedelse og konfirmation i Åsted, Kvissel og Skærum Kirker. 

Hvornår?
Det finder onsdag morgen kl. 7.45-9.45  de fleste uger fra uge 36 (6. september 2023) til konfirmationen i foråret 2024.

Hvor?
Konfirmandforberedelsen foregår i Åsted kirke, Åsted præstegårdshave og Åsted præstegård fra september til begyndelsen af november og igen fra slut marts til konfirmationen. Vi arrangerer bustransport mellem Ravnshøj Skole og Åsted Kirke. Vær forberedt på, at vi skal være meget ude i den periode. Resten af tiden: fra begyndelsen af november til slutningen af marts skal vi være i Sognehuset i Ravnshøj- lige overfor Ravnshøj Skole.

Konfirmand-dag  
I september holder vi en særlig konfirmand-dag, som bliver en del af forberedelsen. Det bliver lørdag den 23. september Her mødes vi i Åsted Kirke og præstegård og har program fra kl. 9.00 – 20.00. Det bliver med lege og udendørs aktiviteter og gåtur i Ådalen.  Nærmere program følger.  

Forældreaften
For konfirmander og forældre med nærmere orientering om konfirmandforberedelse i Sognehuset i Ravnshøj onsdag den 6.september kl. 19.00 – ca. 20.15.

Forældremøde om konfirmationsdagen 
Onsdag 7. februar kl 19.00 i Sogenhuset i Ravnshøj.

 
Konfirmationstider 2025

Åsted Kirke : lørdag 17. maj 2025
Skærum og Kvissel Kirke: søndag 18. maj 2025 

 

 

  

 

______________________________________________________________________________________________________________

Skal du konfirmeres i Flade eller Gærum kirker?

 

Eleverne fra Gærum tilbydes undervisning i Bangsbostrand Kirke, og konfirmationen er enten i Bangsbostrand Kirke eller i Gærum Kirke. Dette aftales nærmere med præsterne i Bangsbostrand.

Konfirmation af Gærum-elever fra Bangsbostrand skole finder sted i Gærum Kirke Lørdag 20. april 2024 kl. 10.30  

Elever fra Nordstjerneskolens K klasser tilbydes undervisning i Flade Kirke og præstegård og konfirmation i Flade Kirke. 
Undervisning begynder, når der er blvet ansat en præst ved Flade Kirke, forventligt tidligst fra slutning af oktober 2023.. Elever modtager nærmere besked via Nordstjerneskolen.  

Konfirmation i for elever Fra Nordstjerneskolens K klasser finder sted i Flade Kirke søndag 7. april 2024 kl.10.00

Tilmelding til konfirmandforberedelsen i Flade her  

Klik nedenfor  for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID/MitID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. 

Tilmelding her: 
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

 

 

 

Eleverne fra Gærum tilbydes undervisning i Bangsbostrand Kirke, og konfirmationen er enten i Bangsbostrand Kirke eller i Gærum Kirke. Dette aftales nærmere med præsterne i Bangsbostrand.

Konfirmation af Gærum-elever fra Bangsbostrand skole finder sted i Gærum Kirke Lørdag 20. april 2024 kl. 10.30  

Elever fra Nordstjerneskolens K klasser tilbydes undervisning i Flade Kirke og præstegård og konfirmation i Flade Kirke. 
Undervisning begynder, når der er blvet ansat en præst ved Flade Kirke, forventligt tidligst fra slutning af oktober 2023.. Elever modtager nærmere besked via Nordstjerneskolen.  

Konfirmation i for elever Fra Nordstjerneskolens K klasser finder sted i Flade Kirke søndag 7. april 2024 kl.10.00

Tilmelding til konfirmandforberedelsen i Flade her  

Klik nedenfor  for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation med dit NemID/MitID. Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. 

Tilmelding her: 
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding