Konfirmation

Når du begynder i 7. klasse, begynder også tiden for konfirmandforberedelse og konfirmation.
Konfirmationen er et ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom.
Når man er blevet døbt som barn, bliver konfirmationen en anledning til som ung at overveje indholdet i den kristne tro, og hvad det betyder at leve ud fra den.
Selve konfirmationshandlingen foregår ved en festlig gudstjeneste om foråret. Her får konfirmanden ved et særligt ritual mulighed for at give sit eget ja og blive velsignet med ord, der bekræfter Guds løfte, som man får allerede i dåben.

Konfirmandundervisning
Først skal du gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål.
Hvad er kirken? Tro og tvivl, Hvem er Gud?, Hvem er Jesus?, Gudstjenesten, Dåb, Nadver og Bibelen..det er nogle af de emner, vi arbejder med.  
Hver gang holder vi også en lille ”Morgensang” med bøn, lystænding, bibelfortælling og sang.

Gudstjenester
En del af konfirmandforberedelsen er, at man skal gå til gudstjenester om søndagen for at lære gudstjenesten at kende. I løbet af konfirmandtiden skal man komme til mindst 10 gudstjenester. Konfirmanden planlægger selv med sin familie, hvornår i perioden man deltager i disse gudstjenester. Det er dog godt at fordele det jævnt ud over hele perioden.

Tilmelding
Hvis du vil deltage i konfirmandforberedelse og konfirmeres, er det nødvendigt at tilmelde sig forløbet. Du kan også tilmelde dig og deltage i undervisning, selv om du måske endnu ikke ved, om du vil konfirmeres. Hvis du ikke er døbt, skal du døbes inden konfirmationen.

Tilmelding finder sted digitalt her på siden nedenfor under den kirke, man ønsker at konfirmeres i.
Tilmelding foretages af en forælder til barnet.

 

Skal du konfirmeres i Åsted, Kvissel eller Skærum kirke.

 

Konfirmationstider 2024
Åsted kirke lørdag 27. april 2024  kl.9.30 og 11.15

Hvem ?
Elever fra Ravsnhøj skoles 7. årgang tilbydes konfirmandforberedelse og konfirmation i Åsted, Kvissel og Skærum Kirker. 

Hvornår?
Det finder onsdag morgen kl. 7.45-9.45  de fleste uger fra uge 36 (6. september 2023) til konfirmationen i foråret 2024.

Hvor?
Konfirmandforberedelsen foregår i Åsted kirke, Åsted præstegårdshave og Åsted præstegård fra september til begyndelsen af november og igen fra slut marts til konfirmationen. Vi arrangerer bustransport mellem Ravnshøj Skole og Åsted Kirke. Vær forberedt på, at vi skal være meget ude i den periode. Resten af tiden: fra begyndelsen af november til slutningen af marts skal vi være i Sognehuset i Ravnshøj- lige overfor Ravnshøj Skole.

Konfirmand-dag  
I september holder vi en særlig konfirmand-dag, som bliver en del af forberedelsen. Det bliver lørdag den 23. september Her mødes vi i Åsted Kirke og præstegård og har program fra kl. 9.00 – 20.00. Det bliver med lege og udendørs aktiviteter og gåtur i Ådalen.  Nærmere program følger.  

Forældreaften
For konfirmander og forældre med nærmere orientering om konfirmandforberedelse i Sognehuset i Ravnshøj onsdag den 6.september kl. 19.00 – ca. 20.15.

Forældremøde om konfirmationsdagen 
Onsdag 7. februar kl 19.00 i Sogenhuset i Ravnshøj.

 
Konfirmationstider 2025

Åsted Kirke : lørdag 17. maj 2025
Skærum og Kvissel Kirke: søndag 18. maj 2025 

 

 

  

 

______________________________________________________________________________________________________________

Skal du konfirmeres i Flade eller Gærum kirker?

Skriv tekst her

Flade Kirke

Konfirmander fra Nordstjerneskolens K- og KS-klasser tilbydes konfirmationsforberedelse
ved Flade Kirke (konfirmandstuen i Flade Præstegård) og konfirmation i Flade Kirke. I
samarbejde med Nordstjerneskolen inddeles konfirmanderne på to hold, som følger
holdundervisning hver anden uge på skift. 
Hvis særlige omstændigheder gør, at en konfirmand har brug for et individuelt tilrettelagt
konfirmationsforberedelsesforløb, bedes I kontakte sognepræsten i Flade-Gærum og aftale
nærmere.
 
Konfirmation af konfirmander fra Nordstjerneskolens K- og KS-klasser finder sted i
Flade Kirke søndag d. 27. april 2025 på nedenstående klokkeslæt. I kan via skolen få
oplyst, om konfirmanden er på hold 1 eller 2.
 Hold 1 konfirmeres i Flade Kirke søndag d. 27. april 2025 kl. 9.30.
 Hold 2 konfirmeres i Flade Kirke søndag d. 27. april 2025 kl. 10.45.
 Konfirmander med individuelt tilrettelagt konfirmationsforberedelsesforløb og behov
for ene-konfirmation konfirmeres søndag d. 27. april 2025 efter holdkonfirmationerne
- klokkeslæt oplyses af sognepræsten i Flade-Gærum.

Gærum Kirke

Konfirmander fra Gærum går til konfirmationsforberedelse ved Bangsbostrand Kirke, og kan
vælge at blive konfirmeret enten i Gærum Kirke eller i Bangsbostrand Kirke. Ved tilmelding
kan den ønskede konfirmationskirke vælges eller kirken kan vælges senere. Dette aftales
nærmere med præsterne i Bangsbostrand.
 
Konfirmation af Gærum-konfirmander fra Bangsbostrand Kirke finder sted i Gærum
Kirke lørdag d. 3. maj 2025 kl. 10.30.

Tilmelding

Tilmelding til konfirmandforberedelsen foregår online med MitID. Ved fælles
forældremyndighed skal begge forældre give elektronisk samtykke til tilmeldingen.
 
Link til konfirmandtilmelding:
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding