Konfirmation

Når du begynder i 7. klasse, begynder også tiden for konfirmandforberedelse og konfirmation.
Konfirmationen er et ritual i kirken, som markerer overgangen mellem barndom og ungdom.
Når man er blevet døbt som barn, bliver konfirmationen en anledning til som ung at overveje indholdet i den kristne tro, og hvad det betyder at leve ud fra den.
Selve konfirmationshandlingen foregår ved en festlig gudstjeneste om foråret. Her får konfirmanden ved et særligt ritual mulighed for at give sit eget ja og blive velsignet med ord, der bekræfter Guds løfte, som man får allerede i dåben.

Konfirmandundervisning
Først skal du gå til konfirmationsforberedelse. Her lærer du om kristendom og taler med præsten og dine kammerater om livets store spørgsmål.
Hvad er kirken? Tro og tvivl, Hvem er Gud?, Hvem er Jesus?, Gudstjenesten, Dåb, Nadver og Bibelen..det er nogle af de emner, vi arbejder med.  
Hver gang holder vi også en lille ”Morgensang” med bøn, lystænding, bibelfortælling og sang.

Gudstjenester
En del af konfirmandforberedelsen er, at man skal gå til gudstjenester om søndagen for at lære gudstjenesten at kende. I løbet af konfirmandtiden skal man komme til mindst 10 gudstjenester. Konfirmanden planlægger selv med sin familie, hvornår i perioden man deltager i disse gudstjenester. Det er dog godt at fordele det jævnt ud over hele perioden.

Tilmelding
Hvis du vil deltage i konfirmandforberedelse og konfirmeres, er det nødvendigt at tilmelde sig forløbet. Du kan også tilmelde dig og deltage i undervisning, selv om du måske endnu ikke ved, om du vil konfirmeres. Hvis du ikke er døbt, skal du døbes inden konfirmationen.

Tilmelding finder sted digitalt her på siden nedenfor under den kirke, man ønsker at konfirmeres i.
Tilmelding foretages af en forælder til barnet.

 

 

 

Skal dit barn konfirmeres i Flade eller Gærum Kirker?
Skal dit barn konfirmeres i Åsted, Skærum eller Kvissel Kirker?