Erik Andersen

Valgt ind i menighedsrådet: 2020
Hvilket sogn er du valgt ind i: Jeg er valgt ind i Skærum Sogn.
Funktion i menighedsrådet: Kirkeværge i Skærum 
Sidder du i udvalg:  Det grønne område (kirkegårde)
Erhverv/tidligere erhverv:  Landmand er nu ansat ved Frederikshavn Forsyning

Profiltekst: 
 Opdateres senere