Henriette Lyng Hartvig 

Valgt ind i menighedsrådet: 2020
Hvilket sogn er du valgt ind i: Åsted Sogn
Funktion i menighedsrådet: Kasserer
Sidder du i udvalg: Mødeudvalg
Erhverv/tidligere erhverv: Jeg er ansat i Hjørring Kommune på Center for
Kompetenceudvikling & Undervisning, hvor jeg er administrativ leder og leder af
Hjerneværket, hvilket arbejder med arbejdsmarkedsafklaring af borgere med erhvervet hjerneskade.


Profiltekst:
Jeg er født og opvokset i Ravnshøj, hvor jeg også stadig er bosiddende sammen med min mand og vores 2 børn.
Jeg har igennem mange år været aktiv i lokalsamfundet både i foreningslivet og i
skolebestyrelsen. For mig er det vigtigt at værne om livet i vores lokalsamfund og jeg mener, at det er vigtigt med fællesskaber, hvor vi kan mødes og danne relationer.
For mig har tilknytningen til Åsted Kirke altid haft en særlig betydning, da mange af de
store kirkelige begivenheder i mit liv, har fundet sted her.
I vores pastorat er vi så heldige at have 3 smukke kirker, som vi skal værne om men også udvikle, så de også i fremtiden kan danne rammen om vores fællesskaber.