Åsted - Kvissel - Skærum sogne

Pastoratet I Åsted-Kvissel-Skærum, består som navnet antyder af Åsted sogn, Kvissel sogn og Skærum sogn.  Pastoratet har et fælles menighedsråd. I år bliver der ledige pladser, så vi får brug for nye medlemmer. 

 

Der afholdes orienteringsmøde: 

14. maj 2024, kl. 19.00

Det foregår i Ravnshøj Sognehus. 

Det er uforpligtende at møde op, der er først valg den 17. september.