Flade-Gærum 

Pastoratet Flade-Gærum, består som navnet antyder af Flade sogn og Gærum sogn.  Pastoratet har et fælles menighedsråd. I år bliver der ledige pladser, så vi får brug for nye medlemmer. 

 

Der afholdes orienteringsmøde om det kommende valg: 

14. maj 2024, kl. 19.00 

Det foregår i Flade præstegård. 

Det er uforpligtende at møde op, der er først valg den 17. september!